Fadderordninga ved Universitetet i Tromsø - Norges artigste Universitet

Språk

Samarbeidspartnere

Studentsamfunnet Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige.

UiT virker i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne utfordringer og den grenseløse vitenskapen. I en region preget av rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer. I en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning.

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) er en velferdsorganisasjon for studentene ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Bedriften har 300 ansatte. Gjennom tilbud om boliger, barnehager, spisesteder, bokhandel, rådgiving, idrettshall og studenthus, skal Samskipnaden bidra til at studenter i Tromsø, Alta, Hammerfest og Svalbard får ei god studietid. 

Studentparlamentet (SP) er det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Tromsø. Parlamentet møtes en gang i måneden for å representere studentene i alle aktuelle saker. Parlamentet velger representanter til flere styrer, nemder og utvalg tilknyttet Universitetet i Tromsø, som Universitetsstyret, styret i Studentsamskipnaden og lignende. Parlamentet er en sentral høringsinstans i saker hvor studentenes meninger veier tungt.

Akademika er studentenes bokhandel i Tromsø. Vår primære jobb er å sikre et faglig bredt utvalg av akademisk litteratur i Tromsø, spesielt med tanke på behovene studentene ved UiT har.

TSI

Med sine vel 1900 medlemmer er TSI det største idrettslaget i Nord-Norge. Hos oss er alle studenter velkommen, uavhengig om du bare er interessert i en sosial omgangskrets eller om du vil satse hardt på sportslige prestasjoner.

På Verdensteatret finner du bar og kafé i tillegg til Tromsø eldste driftende kino. Bygningen som ligger i Storgata har vært i drift helt siden 1916, og er derfor fredet. Dette bidrar til en helt unik stemning i lokalet. Salen har 200 seter og brukes til både stumfilmkonserter, foredrag og kinovisninger.