Back to top

Styret for Debutuka

Styret

Sondre Kaland
Leder
kaland@debutuka.net
Jørgen Sophus Welle
Nestleder
jorgen@debutuka.net
Susanne Solheim Kravik
Fadderansvarlig
fadder@debutuka.net
Sondre Ljungstrøm
PR-ansvarlig
PR@debutuka.net
Isak Wang Gustavsen
Konsertansvarlig
isak@debutuka.net
Ida Sandvik Knudsen
Økonomiansvarlig
ida@debutuka.net