Back to top

Registrer som Fadder

Ditt mobiltelefonnummer, uten lands-prefiks
Disse studiene er stengt for faddere: Automasjon, ingeniør, Bioingeniørfag, Biomedisin, Bioteknologi, Droneteknologi, ingeniør, Ergoterapi, Fagstudium i musikkutøving, Grunnskoleutdanning 5. - 10. Trinn, Kjemi, Ledelse, innovasjon og marked, Lektorutdanning, realfag, Lektorutdanning, språk og samfunnsfag, Luftfartsfag, Paramedisin, Psykologi (profesjon), Romfysikk, Samfunnssikkerhet og miljø, Spesialpedagogikk, Språk og økonomi